Skip to content

Merida Sverige AB, 556789-0024, Övre Husargatan 32, 413 14 Göteborg är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på denna sida.

Din säkerhet är viktig för oss och vi gör vårt yttersta för att din integritet skyddas när du använder vår webbsida eller handlar av oss. Detta dokument innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Här finns även information om hur du kan gå tillväga för att radera dina personuppgifter i våra register eller utöva dina rättigheter relaterade till personuppgiftslagen.

Vilken personlig information samlar vi om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du ansöker om att bli företagskund, skapar ett kundkonto, handlar produkter i vår webshop eller när du kontaktar oss i samband med reklamationer / kundserviceförfrågningar. Vilken personlig information vi samlar beror på vad du gör på sidan:

Personuppgifter som samlas in när du ansöker om att bli företagskund, köpa produkter eller andra typer av kontakt eller användning av tjänster på b2b.merida.se:

• Namn, e-postadress, telefonnummer och adress (faktura / leverans).

• Information som vi frågar dig om när du har kontakt med vår kundtjänst, till exempel vid reklamationer.

Användargenererad personlig information:

• Detaljer om ditt beteende på vår hemsida, till exempel hur du navigerar

• Detaljer om dina besök på vår webbplats, t.ex. datatrafik och annan kommunikationsdata

• Dina köppreferenser, till exempel hur du svarar på annonser eller kampanjer.

• Information om din dator och programvara, till exempel unikt användar-ID, IP-adress, operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och Internetleverantör.

Vi kan också använda cookies och liknande teknik för att samla in information om användningen av vår webshop.

Vårt syfte

Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:

För att uppfylla vårt avtalsförhållande (försäljningsvillkor) i samband med köpet

För att kunna leverera dina produkter och slutföra köpet

För att hantera ditt konto / beställning och skicka anpassad information och faktureringsinformation.

För att hantera dina köp.

För att kunna kommunicera med dig om dina köp hos oss

För att kunna meddela dig om ändringar i dina beställningar

Att genomföra användarundersökningar som hjälper oss att ge våra kunder en bättre shoppingupplevelse.

För att skicka erbjudanden, nyheter, information, produkter där vi har ditt samtycke.

Produkt- och serviceutveckling.

Att utföra analyser för att förbättra våra produkter.

För analys och statistiska ändamål, så kan vi förbättra.

För marknadsföringsändamål:

För att kunna skicka direktmarknadsföring till dig via e-post eller SMS, vilket även kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information om du har gett ditt samtycke till detta. Observera att du när som helst avregistrera dig genom att ändra inställningar i ditt konto eller genom att klicka på länken ”Avsluta” i nyhetsbrevet.

Vem kan vi ge din personliga information till

Vår e-handelsplattform tillhandahålls av Cornator och data lagras hos Cornator AS, som är vår partner för utvecklingen av detta. Observera att vår webbutik  även innehåller tjänster från tredje part. Om du använder en tredjeparts service är det viktigt att veta att de har sin egen integritetspolicy och att vi inte kan ta ansvar för att behandla dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser deras integritetspolicy innan du lämnar personuppgifter till dem. Tredjepartsleverantörer har tillgång till din personliga information när de utför dessa tjänster men har bara rätt att bearbeta dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Här är en översikt över underleverantörer där information kan lagras:

Dibs: Om du betalar med Dibs i nätbutiken delas personuppgifter som e-post, namn, adress, personnummer med Dibs för kredit.

DNB: Om du betalar med faktura i webshopen delas personuppgifter som e-post, namn, adress, personnummer med DNB för kredit.

Drive by Google: Drive by Google används till exempel för hantering av dokument och frågeformulär (Drive). Information lagras i dessa system och dokument kan lagras på Drive by Google.

Intercom: Intercom är vårt system för hantering av e-post och chattkorrespondens. Alla inkommande och utgående e-postmeddelanden och chattdialoger lagras i Intercom.

Mailchimp: Mailchimp används för e-postmarknadsföring, nyhetsbrev. Namn och e-post kan delas med Mailchimp.

Google Analytics: Google Analytics används för trafikanalys. IP-adresser och besökarmönster lagras.

Microsoft Dynamics Navision: Microsoft Dymanics / NAV är vårt order och bokföringssystem och data som genereras vid order och krävs för bokföring lagras här. Typiskt namn / Adress / Order / Faktura.

Consignor: Consignor är vår leverantör av transportlösning. När du handlar i vår webshop delas information som namn, telefonnummer och adress med Consignor för utskrift av fraksedel.

Bring: Vi skickar paket med Bring och delar information om frakt, så som som namn, telefonnummer och adress.

Postnord: Vi skickar Postnordpaket och delar således information relaterad till frakt, så som som namn, telefonnummer och adress.

Hotjar: Hotjar används för att skapa värmekartor, så vi kan analysera hur våra användare navigerar sig på webbplatsen. IP-adresser och besökarmönster lagras.

Ninja Forms: Ninja Forms används för formulär, till vid reklamationer och när du ansöker om att bli kund. Information så som namn, adress kan lagras här.

Var behandlar vi din personliga information

Den information vi samlar in från dig kan överföras till och / eller lagras på en plats utanför EES. De kan också hanteras av vår eller leverantörens anställda som arbetar utanför EES. Sådana anställda kan vara inblandade i att tillhandahålla supporttjänster. Vi har nödvändiga avtal och andra mekanismer som krävs för att dina personuppgifter ska fortsätta att skyddas och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.

Hur länge sparar vi dina data?

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för de ovan beskrivna syftena. Vi utför regelbundna kontroller för att bestämma när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål varierar tiden som sparar data beroende på omständigheterna.

Rätt till åtkomst och rättelse:

Som kund har du rätt att få tillgång till, och på begäran, utskrift av de personuppgifter som lagras om dig. Den som begär det kommer också att få veta vilken typ av behandling av personuppgifter som genomförs i Merida Sverige AB.

Korrigering: Personuppgifter måste vara korrekta och uppdaterade. Den registrerade kunden kan därför kräva att felaktiga personuppgifter korrigeras.

Om du vill ha mer information eller utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@merida.se